Styrelse

Mail till styrelsen: styrelsen@sansjo.se

Ordförande – Arne Levin
Finnvävsgatan 40
507 34 BRÄMHULT

arnelevin1@gmail.com
0706-41 66 16

Sekreterare –Märith Johansson
marith.johansson2@gmail.com

0703-103635

Kassör –Anita Skoglund
Anita.skoglund15@gmail.com

0730398222

Ledamot – Wivi Lejemark

wivsan@telia.com

0704405580

Ledamot –Göran Carlén

033254217@bredband.net

0705627611

Ledamot – Göran Larsson
bola6565@hotmail.com

033-10 06 44
0709 – 28 29 75

Ledamot – Sirpa Heikkilä

sirpatheikkila@msn.com

0704551360

Suppleant – Kenneth Hedlund

Kenneth.hedlund@telia.com

0703404161

Tävlings – och medlemsansvarig – Göran Carlén

033254217@bredband.net
0705-62 76 11

Hemsida – Märith Johansson
marith.johansson2@gmail.com

033-255095
0703103635

Kommentarer inaktiverade.