Styrelse

Mail till styrelsen: styrelsen@sansjo.se

Ordförande – Arne Levin
Finnvävsgatan 40
507 34 BRÄMHULT

arnelevin1@gmail.com
0706-41 66 16

Sekreterare –Märith Johansson
marith.johansson2@gmail.com

0703-103635

Kassör – Göran Carlén
033254217@bredband.net

0705-62 76 11

Ledamot – Hans-Olow Hansson
hoib.hansson@telia.com

0725-255789

Ledamot –Hans Höglin

h8440603boulhasse@gmail.com

0767785757

Ledamot – Göran Larsson
bola6565@hotmail.com

033-10 06 44
0709 – 28 29 75

Ledamot – Lisbeth Westberg

lisbeth.westberg@hotmail.com

0707333824

Suppleant – Anita Skoglund

Anita.skoglund15@gmail.com

0730398222

Tävlings – och medlemsansvarig – Göran Carlén
033254217@bredband.net
0705-62 76 11

Hemsida – Märith Johansson
marith.johansson2@gmail.com

033-255095
0703103635

Kommentarer inaktiverade.